Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(179) ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17196
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18141
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16062
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :3.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :4.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)