Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(181) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10553
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12243
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7150
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :19.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :21.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)