Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(182) ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 8683
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13170
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :4400
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :142.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :52.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)