Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(183) ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 9792
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13169
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :4404
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :148.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :58%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)