Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(188) ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12628
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13635
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10425
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :14.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)