Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(189) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12579
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15956 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :8900
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :7.2% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :15.7%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 14 ετιας)