Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 14264
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16762
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :25.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 18 ετιας)