Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14482
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16762
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :15.9%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :25.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 17 ετιας)