Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(201) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17846
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19356
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16385
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)