Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(201) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 16291
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17695
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :14260
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :16%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :19.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)