Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(205) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16200
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18845
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13460
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)