Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(207) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15311
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18496
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11992
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 20 ετιας)