Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(208) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15970
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18756
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13140
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)