Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(209) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18495
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :19137
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17775
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)