Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(210) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15698
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18056
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14188
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :13.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)