Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(212) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 9143
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12529
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :2050
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :363%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :68.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 20 ετιας)