Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(212) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 8591
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :15850
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :5345
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :29.2%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :43.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 7 ετιας)