Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(213) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17333
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18326
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16500
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)