Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(214) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12077
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :16759 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :7325
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :60.5% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :22.6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 14 ετιας)