Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(214) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13378
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16800
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7325
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :60.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :22.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 20 ετιας)