Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(214) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 13670
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17655
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :10810
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :16.2%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :38.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 7 ετιας)