Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(215) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15716
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17656
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13575
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)