Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(216) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14582
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16133
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12553
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :16.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 20 ετιας)