Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14375
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16133
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :12553
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :10.2%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :16.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 17 ετιας)