Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(216) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 14950
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :18435
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :11700
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :24.8%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :26.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 7 ετιας)