Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(222) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10466
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14564
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :4925
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :56.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :41.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)