Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(224) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13750
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16484
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11050
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :17.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 20 ετιας)