Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(224) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12843
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :16484 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :11050
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :4.8% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :17.7%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 14 ετιας)