Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(230) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13963
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16318
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11350
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :13.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 20 ετιας)