Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(230) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 13219
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :16318 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :11350
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :6.5% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :13.6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 14 ετιας)