Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 20705
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :22583
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :19050
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :6.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)