Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(231) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 20668
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :22583
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :19050
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)