Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(232) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18958
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :21930
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15602
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)