Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18963
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :21930
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :15602
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :15.1%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :11.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 19 ετιας)