Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 19668
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :22212
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :16952
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :7.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 19 ετιας)