Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(233) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 19583
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :22212
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16952
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)