Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16677
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :21167
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :9.8%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :19.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 18 ετιας)