Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(234) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 16278
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :20120
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :9035
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :49.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :53.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 7 ετιας)