Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 18027
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :21727
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :14109
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :11.5%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :12.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 19 ετιας)