Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(236) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17975
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :21727
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14109
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :11.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)