Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(237) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17090
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17979
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16421
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)