Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(238) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11499
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15669
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6975
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :41.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :21.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)