Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(239) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16627
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17865
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15700
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :10.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)