Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(240) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17777
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18431
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16632
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)