Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(241) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15155
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17099
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13175
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)