Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 15246
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :17099
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :13175
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :4.7%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)