Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(242) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10948
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14472
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :2650
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :244.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :56.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 20 ετιας)