Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15704
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17315
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14275
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :8.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)