Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(243) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15577
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17315
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14140
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)