Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(245) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 15290
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :17743 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :13450
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :7.7% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :7.2%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 14 ετιας)