Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15795
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :17743
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :13450
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :7.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 18 ετιας)