Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(246) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16099
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17401
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15212
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)