Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(247) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12822
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :16093 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :10618
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :5.3% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :12.2%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 14 ετιας)