Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13821
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16093
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10618
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :12.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 18 ετιας)