Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(247) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13564
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16093
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10618
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)