Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(248) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11991
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14664
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6250
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :61.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :26.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Βάσεις 20 ετιας)