Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13521
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16000
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :9357
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :11.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)