Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(249) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13439
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16000
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9357
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :31.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)