Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(251) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12929
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15596
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8975
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :20.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Βάσεις 20 ετιας)