Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(252) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 10701
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15067 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :3125
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :210.7% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :58.3%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 14 ετιας)