Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(252) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11790
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15067
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :3125
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :210.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :58.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)