Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 12038
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :15067
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :3125
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :210.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :58.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 18 ετιας)