Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(253) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16129
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17352
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14634
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)