Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(255) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15502
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17146
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14163
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)