Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(255) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 13066
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16440
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :8000
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :35.7%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :51.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 7 ετιας)