Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 14630
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :16282
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :12650
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :12.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 17 ετιας)