Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(259) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13658
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15937
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9941
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :19.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :14.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)